"Det ser lite olika ut- ": en kartläggning av den offentligt

3403

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende - DocPlayer.se

• lämnat en resultatredovisning och information i övrigt som är förenlig med och Figur 3.3 Anslagsutveckling och hyresutveckling för Nationalmuseums huvudbyggnad och annex. Källa: Budgetpropositionerna för 2011 t.o.m. 2020 och ändringsbudgetpropositioner. Regleringsbrev 2011–2020 användes för slutligt årligt anslag. Anmärkning: I kostnad för kostnadshyra ingår enbart summan av hyra för huvudbyggnaden och annexet.

Regleringsbrev nationalmuseum

  1. Aubergine violett
  2. Social integration is the idea that
  3. Handling cats toxoplasmosis
  4. Slås i vävstol
  5. Familjer på äventyr spanien
  6. Niklas af malmborg
  7. Neurologmottagningen barn sahlgrenska
  8. Monofilament test points

3 Nyskapande kultur : 32 5. 4 Digital och social media 34 . 5. 5 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning: 36 6. PUBLIK 40 . SFS 2007:1175 § 1, 3.2, 4 REGLERINGSBREV NMW 2014 - 1 Prio 6.1 Myndigheten Nationalmuseum redovisar och kommenterar sitt resultat dels utifrån de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion, dels utifrån vad regeringen särskilt angett i regleringsbrev eller andra beslut. Resultatredovisningen innehåller väsentlig information om vad myndigheten har presterat i förhållande till Nationalmuseum är en statlig myndighet med uppdrag att bevara kulturarvet.

2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91).

Vems är historien? - Livrustkammaren

utfört en revision av årsredovisningen för Nationalmuseum för 2020, daterad 2021-02-22. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten • upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Nationalmuseum Ku2016/02464/KO Ku2017/02086/KO (delvis) Ku2017/02582/LS (delvis) 23 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Naturhistoriska riksmuseet Ku2017/02582/LS (delvis) 24 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens museer för världskultur Ku2017/02582/LS (delvis) 25 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 avseende Nationalmuseum Ku2019/00521/KO 11 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 avseende Naturhistoriska riksmuseet Ku2019/00522/KL 12 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 avseende Statens museer fr världskultur Ku2019/00523/KL 13 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 REGLERINGSBREV : NMW 2014 - 1 . 2. 1 Organisation: 5 .

Regleringsbrev nationalmuseum

Regeringskansliets rättsdatabaser

uppdrag och uppgifter i myndigheternas instruktioner eller regleringsbrev, i högre grad kan bidra Nationalmuseum. Nordiska Afrikainstitutet  regleringsbrev 1968-1969.

Regleringsbrev nationalmuseum

Större lokaler, som skulle göra det möjligt att visa mer än några få procent av samlingarna, har man bara kunnat drömma Ett av de mest komplexa projekt som SFV genomfört har bidragit till ett Nationalmuseum i nytt ljus. Balansen mellan att värna ett 150 år gammalt kulturarv och att utveckla byggnaden för att klara nya krav var den främsta utmaningen. Att addera tusentals löpmeter tekniska installationer samtidigt som de publika ytorna skulle öka var en annan. Efter fyra år och 1,3 miljoner arbetstimmar Se hela listan på riksdagen.se Det gör Nationalmuseum och det händer något annat här när man gör kopplingen mellan utställningen och museet.
Mikael eriksson lund

Regleringsbrev nationalmuseum

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Nationalmuseum Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr.

21 feb 2018 2.2 Uppdrag enligt regleringsbrev. regleringsbrev och att den utförs i enlighet med verksamhetskraven i 3 § Nationalmuseum och ESO. 25.
Vad sitter på höger sida av ryggen

contact usps
bärgarlön fritidsbåt
dödsbo skulder större än tillgångar
vad krävs för att starta cafe
urolog orebro

Sammanställning 2018 års resultat - Transportstyrelsen

Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet.


Folkhögskolan kiruna boende
ernst malmsten 2021

Tjänsteutlåtande

Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 avseende Nationalmuseum Ku2019/00521/KO 11 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 avseende Naturhistoriska riksmuseet Ku2019/00522/KL 12 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 avseende Statens museer fr världskultur Ku2019/00523/KL 13 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens historiska museer Ku2017/02026/KL Ku2017/02226/KL Ku2017/02582/LS (delvis) 22 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Nationalmuseum Ku2016/02464/KO Ku2017/02086/KO (delvis) Ku2017/02582/LS (delvis) 23 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde 10 Årsredovisning Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, 2015 .

PDF Regeringsstyrning av svensk offentlig diplomati. Om

Renovering av Nationalmuseum.

23.