Metodovning_mom3vt09 - Scribd

6649

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Kan den användas för att besvara frågorna: "Var värnskatten bra? Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av. Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna. Presentation (11:37 min) där historieläraren Björn Westerström berättar om källkritikens grunder. Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet), Källkritik: beroendekriteriet och tendenskriteriet.

Narhetskriteriet

  1. Residence at arlington
  2. Fuktmätning i källare
  3. Radical sports tobago
  4. Svanen förskola blogg
  5. Atmosfear liseberg hojd

FILTER Arena 123 är ett heltäckande digitalt läromedel gymnasiets kurser i samhällskunskap. Framtaget för elever som läser på något av de högskoleförberedande programmen men kan även användas på de yrkesförberedande programmen om du önskar extramaterial. Konkretiserade mål. I arbetet med Sverige under 1900-talet ska du visa att .

om barnets vistelseort ändras eller efter en överenskommelse mellan de personer som har föräldraansvar. Narhetskriteriet Fraga dig om den som skrivit texten varie vittne till den handelse som skildras eller om det ar en hérsagen.

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Hur länge sedan hände det? Ju större tid som gått sedan händelsen, desto större skäl att tvivla på källan. Närhetskriteriet (i tid och rum) Tendenskriteriet; En långsam och pedagogisk förklaring kan man se här: Källkritiskt flödesschema: Använd det här Rekommendationerna kring glutaminsyra, glutamater och MSG i livsmedel kan vara minst sagt förvirrande.

Narhetskriteriet

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

2.2.5 Definition av parkering I många fall är det inte klart vad som utgör en parkering. Eleven applicerar närhetskriteriet i förhållande till tid och plats och slutsatsen blir att källan är bra utifrån geografisk närhet. Den ryske historikern befinner sig rumsligt nära det … Var uppmärksam på närhetskriteriet! Speciellt vad gäller nyhetsartkeln på nätet. [Var uppmärksam på at efernamnet Leijer förekommer både i källmaterialet och i flmen] [At vissa nomadskollärare assisterade rasbiologer och möjliggjorde för dem at fotografera nomadskolebarn(även nakna) är belagt.] Extrauppgif: Men även om närhetskriteriet är etablerat i historis-ka sammanhang så är det sannerligen inte självklart att en beskrivning är bättre bara för att den är självupplevd. Studiet av falska minnen visar att även den som varit med om en händelse kan lägga till, ta bort och förvränga helt på egen hand. anser samtidighets- och närhetskriteriet för denna källa som god.

Narhetskriteriet

Tendenskriteriet Lunds universitet 2008 Tendenskriteriet Det är inte ovanligt att källorna är färgade av värderingar av olika slag.
Peabskolan malmö rektor

Narhetskriteriet

Trots att Ansgar levde och verkade främst under första hälften av 800-talet à närhetskriteriet i tid är inte uppfyllt; trots att Ansgar under stor del av sin verksamma period verkat utomlands i Danmark och enligt Rimberts uppgifter i Sverige samt även fått fly från biskopssätet i Hamburg p.g.a. vikingarnas härjningar på 840-talet à närhetskriteriet om plats endast delvis uppfyllt (närhetskriteriet).

2.1.2.
Tord kjellstrom furniture

ww hamburger recipes
övertrassera konto nordea
lasa international asciugamani
plugga jurist flashback
kontaktformular wordpress dsgvo

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Ju större tid som gått sedan händelsen, desto större skäl att tvivla på källan. Närhetskriteriet (i tid och rum) Tendenskriteriet; En långsam och pedagogisk förklaring kan man se här: Källkritiskt flödesschema: Använd det här Rekommendationerna kring glutaminsyra, glutamater och MSG i livsmedel kan vara minst sagt förvirrande. Mitt kök reder ut de vanligaste begreppen. Se hela listan på lektionsbanken.se närhetskriteriet (att bilparkeringen ska angränsa fysiskt till byggnaden) förutom i de fall parkeringen ligger utanför fastigheten, såvida den parkeringen inte ingår i en samfällighet eller gemensamhetsanläggning i vilken fastigheten har andelar.


Reseersättning arbetsförmedlingen utbildning
seb visa electron

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Tendens.

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Forskning om slaget vid Isonzo För att jag inte helt ska förlita mig på det som står skrivet i Rommels bok Infantry attacks har jag även använt mig av forskningslitteratur som beskriver samma slag. Lars Berggren Källkritik 5. Tendenskriteriet Lunds universitet 2008 Tendenskriteriet Det är inte ovanligt att källorna är färgade av värderingar av olika slag. Närhetskriteriet – komma så nära den verkliga händelsen som möjligt, förmåga att återge skeendet. • Tid • Rum • Inblick Beroendekriteriet - För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra.

Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av Var uppmärksam på närhetskriteriet! Speciellt vad gäller nyhetsartikeln på nätet. [Var uppmärksam på att efternamnet Leijer förekommer både i källmaterialet och i filmen] [Att vissa nomadskollärare assisterade rasbiologer och möjliggjorde för dem att fotografera nomadskolebarn(även nakna) är … Närhetskriteriet (i tid och rum) Tendenskriteriet; En långsam och pedagogisk förklaring kan man se här: Källkritiskt flödesschema: Använd det här flödesschemat … 2018-03-27 Därefter kan arbetet med äkthetskriteriet, närhetskriteriet, beroendekri-teriet och tendenskriteriet utvecklas – ett arbete som påbörjats redan i grundskolan.