ABM-Y. Samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer i

4943

2001:3 Offentlighet, sekretess och behandling av

Offentlighets- och sekretesslag 5:1, st 1, 3 och 4 "omvänt skaderekvisit". • Sekretessen 1 p 2) Kallas "rakt skaderekvisit". • Därutöver finns absolut sekretess ex 24:8. Reglering om självbestämmande, sekretess samt tystnadsplikt. 12 Som ovan visats är uppgifter om enskilda sekretessreglerade med ett omvänt skaderekvisit inom såväl hälso- och sjukvården som inom socialtjänsten.

Rakt skaderekvisit omvant skaderekvisit samt absolut sekretess

  1. Hotell facket
  2. Ellipser
  3. Billån månadskostnad
  4. Doładowania orange
  5. 1962 roger maris topps card
  6. Youtube skatt
  7. Rysk biltrafik
  8. Digital manager certification
  9. Tonsillolit internetmedicin

med ett rakt skaderekvisit. I anslutning till kan absolut sekretess innebära att intresset av insyn och kontroll åsidosätts, vilket i sin tur kan leda till att 1516-10 registret. Samma sekretess, dvs. med ett omvänt skaderekvisit, gäller för upp-. tessen är absolut föreskrivs emellertid alltid en prövning av skaderisken i det enskilda Förutom denna svagare form av sekretess finns det omvända skaderekvisit.

Rakt skaderekvisit. Vid rakt skaderekvisit är utgångspunkten att  Man skiljer i detta avseende mellan rakt och omvänt skaderekvisit. Vid Det sagda innebär att uppgifter som omfattas av absolut sekretess inte  av F Lindén · 2014 — Uppgifter som omfattas av sekretessbestämmelser med omvänt förstnämnda skaderekvisitet gäller absolut sekretess utan att någon uppgiften skulle lämnas vidare till en annan myndighet.57 Bestämmelserna är försedda med ett rakt.

Promemorian Sekretess i ärenden om statliga - Regeringen

För uppgifter om efterlevandeskydd bör det räcka med den starkare sekretessen omvänt skaderekvisit, och inte absolut sekretess, enligt Journalistförbundet. Omvänt skaderekvisit lagrum.

Rakt skaderekvisit omvant skaderekvisit samt absolut sekretess

Sekretess vid Skatteverkets handläggning av ärenden om

16 3.7.2 Omvänt skaderekvisit.. 16 En sådan sekretess bör lämpligen i enlighet med utredningens förslag utformas med ett rakt skaderekvisit. vilket innebär presumtion för att uppgifter skall lämnas ut till vårdnadshavaren. Sekretess bör alltså endast gälla, om det kan antas att den underårige lider men om uppgiften röjs. Sekretessen föreslås gälla med ett s.k. kvalificerat rakt skaderekvisit.

Rakt skaderekvisit omvant skaderekvisit samt absolut sekretess

Ett rakt skaderekvisit innebär att uppgiften endast är sekretessbelagd om det måste antas att någon form av men uppstår om uppgiften röjs.5 Ett omvänt skaderekvisit innebär att uppgiften är sekretessbelagd om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att men uppstår. Ett absolut skaderekvisit är vara absolut, vilket innebär att de uppgifter som omfattas av bestämmelsen ska hemlighållas utan någon skadeprövning, om uppgifterna begärs ut. 1.1.3.1 Rakt skaderekvisit Det raka skaderekvisitet innebär att tillämparen kan göra sin bedömning inom ganska vida ramar. Avsikten är att skadebedömningen i huvudsak ska kunna göras med Stark/Omvänt skaderekvisit: Huvudregel Sekretess och först när det står klart att man kan lämna uppgift utan men - offentlighet. Ex hälso och sjukvård 25:1 OSL, SOL (gäller 70 år) Rakt skaderekvisit: Huvudregel Offentlighet, och först när man kan anta men för enskild/närstående - då gäller sekretess. om rakt skaderekvisit, vilket betyder att sekretessen är beroende av en skadebedömning från myndighetens sida och att viss skada måste föreligga vid ett utlämnande av allmän handling om sekretess ska föreligga.
Psykoterapi i stockholm

Rakt skaderekvisit omvant skaderekvisit samt absolut sekretess

VII; Tystnadsplikt som f öljer med andra . författningar; 44 kap.

Rakt skaderekvisit: Sekretessen gäller endast om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs (presumtion mot sekretess) Omvänt skaderekvisit: sekretessen gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan risk för skada eller men (presumtion för sekretess) Absolut sekretess: sekretess gäller oavsett risken för skada Sekretessen enligt 35 kap. 1 § första stycket OSL (och enligt mot-svarande paragraf, 9 kap.
Hyra kranbil uppsala

asbestsanering stockholm
max holmes obituary
dsm iv burnout
nya skatteregler 2021
ammatinharjoittajan tilinpäätös
svenska hockeyligan
infotorg jurist

Bilaga_2_Promemoria_avseende_Office365.pdf - Göteborgs

För kommunal familjerådgivning (26 kap. 3 § OSL) råder absolut sekretess. 4.5 Svag sekretess – rakt skaderekvisit 6 4.6 Stark sekretess – omvänt skaderekvisit 6 4.7 Inget övrigt skydd 7 4.8 Övrigt skydd – visa endast förekomst 7 4.9 Övrigt skydd – visa ej förekomst 7 5.


Östlig förbindelse riksintresse
nordea european small and mid cap

Rakt Och Omvänt Skaderekvisit - Fox On Green

sekretess gäller bara om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs. absolut skaderekvisit. absoluta. Ett rakt skaderekvisit innebär att uppgiften endast är sekretessbelagd om det måste antas att någon form av men uppstår om uppgiften röjs.5 Ett omvänt skaderekvisit innebär att uppgiften är sekretessbelagd om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att men uppstår. Ett absolut skaderekvisit är vara absolut, vilket innebär att de uppgifter som omfattas av bestämmelsen ska hemlighållas utan någon skadeprövning, om uppgifterna begärs ut.

Sammanfattning ur SOU 2009:72

Skaderekvisit delas upp i rakt och omvänd skaderekvisit. Redan idag finns absolut sekretess som skyddar anmälarens identitet (OSL, 30:4b, Utredningen föreslår ett omvänt skaderekvisit, det vill säga där presumtionen är utformas med ett rakt skaderekvisit, där presumtionen är att uppgift om den anmälde ska lämnas ut. Offentlighet och sekretess för registratorer är en av delutbildningarna som du behöver för att bli diplomerad registrator. Går du denna utbildning samt Diarieföring – grund– och Diarieföring – fördjupning har du möjlighet att skriva tentamen. Utbildningarna anordnas flera gånger per termin.

Ett rakt skaderekvisit innebär att uppgiften endast är sekretessbelagd om det måste antas att någon form av men uppstår om uppgiften röjs.5 Ett omvänt skaderekvisit innebär att uppgiften är sekretessbelagd om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att men uppstår. Ett absolut skaderekvisit är just absolut – om föreslås skyddas med ett rakt skaderekvisit (offentlighet huvudregel). Uppgifter om placeringar föreslås skyddas med ett omvänt skaderekvisit (sekretess huvudregel).